Coop Norge: 50 % effektivitetsvinster genom att använda SAP Fiori och Neptune i hela butiksnätet

 • Kooperativ förening med 94 lokala kooperativ inom detaljhandels- och grossistverksamhet i Norge 
 • 1,6 miljoner medlemmar, 64 miljarder norska kronor i intäkter 
 • 1 200 butiker med 5 stormarknadskedjor och 4 specialbutikskedjor och nätbutiker. 
 • Produktsortiment: livsmedel, elektronik, byggvaror, sportartiklar, köks- och hushållsartiklar 
 • Företaget äger varumärkena Coop Extra, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked, Coop Obs! Hypermarked, 
  Coop Byggmix, Coop Obs! Bygg and Coop Extra bygg

Ytterligare information: www.coop.no

Success Story

Coop Norge: 50 % efficiency gains by utilising SAP Fiori and Neptune across the store network

Innan implementeringen av de nya butiksapparna var orderhantering och lagerhållning utmanande, komplicerat och tidskrävande. Affärsprocesserna behövde hanteras i olika system, portaler och appar vilket gjorde det omständligt. 

 • Konsolidera flera appar och portaler till en enda ingång för alla beställningar 
 • Anta ett helt nytt arbetssätt 
 • Tillhandahålla en stor mängd relevant information till användarna inom en knapptrycknin

SAP Fiori- and Neptune software applications

Coop Norge benefits from substantial improvements to stock availability, drastically  improving sales potentials through the improved forecasting capabilities and  provision of accurate proposals.

Lösning

 • En enda applikation som hanterar hela beställningsprocessen 

 • Automatiserade beställningar intelligenta beställningsförslag till användarna 

 • Förbättrad insyn i inkommande leveranser 

 • Överblick över allt lager längs leveranskedjan 

Fördelar

 • Förbättrad tillgänglighet på hyllorna och därmed ökad försäljning och vinst 

 • Ökad effektivitet i butikerna tack vare processautomatisering 

 • Minskat rörelsekapital på grund av minskade överlager 

 • Minskat svinn och därmed ökad vinst 

 • Minskad komplexitet 

 • Tid frigörs för att fokusera på kundupplevelsen i butiken 

image-5824

Butiksapparna som vi tog fram tillsammans med Retailsolutions togs emot så bra att butikschefer och franchisetagare faktiskt har ringt mig för att berätta hur nöjda de är med dem och hur mycket enklare det gör deras liv. Vanligtvis är de lite svårare att tillfredsställa

Coop Norge

Stein Johnsen,

projektledare , Coop Norge

image-5634

Tack vare Neptune-baserade butiksappar från retailsolutions har vi kraftigt förenklat lagerhanteringen, ökat den automatiska påfyllningen med SAP F&R och minskat kostnaderna. Butikerna har nu ökad tillgänglighet, minskat svinn och mer tid för att hjälpa kunderna

Coop Norge

Eirik Borge

programchef, Coop Norge SA