SAP CAR Konsult

Vi söker en SAP CAR-konsult för att leverera i våra detaljhandelsprojekt i Sverige och övriga Norden. 

Den framgångsrika kandidaten kommer att ta på sig rollen som SAP CAR Specialist på retailsolutions Nordics. 

Din profil

Vi förväntar oss att kandidaten har en god allmänförståelse för affärsprocesser inom detaljhandeln och hur de fungerar i SAP Retail samt har erfarenhet av 1-2 implementationsprojekt för SAP CAR. 

Vi söker kandidater som har följande färdigheter: 

 • Måste ha arbetat med SAP hos kunder inom detaljhandeln. 

 • Förmåga att förklara fördelarna med SAP CAR och alla dess tillämpningar, men särskilt: 

  • POS Data Transfer & Audit (POSDTA) 

  • Promotion Management for Retail (PMR) 

  • Unified Demand Forecast (UDF) 

  • Omnichannel Article availability and sourcing (OAA) 

  • Omnichannel Promotion & Price (OPP) 

 • Förtroendefull rådgivare - kandidaterna måste visa förmåga och vilja att etablera sig som förtroendefulla rådgivare hos sina kunder 

Ansvarsområden

Konsulten kommer att arbeta tillsammans med andra kollegor i genomförandeprojekt i Norden och Europa. 

De dagliga arbetsuppgifterna kommer att bestå av följande: 

 • Planering, förberedelse och genomförande av designworkshops 

 • Samverka med andra gruppmedlemmar för att upprätthålla och tillämpa sammanhängande, optimerade, integrerade och standardiserade processer. 

 • Stödja hela implementationen under alla projektfaser och se till att milstolpar och tillhörande godkännanden uppnås i tid och i enlighet med den aktuella projektplanen inom dina områden. 

 • Ta fram funktionella specifikationer, granska utveckling och förbättringar som krävs inom SAP CAR och testa dessa. 

 • Produktförvaltningsuppgifter – Bidra till utvecklingen av retailsolutions egna produkter på SAP CAR-plattformen. 

 • Måste ha utmärkta färdigheter i kundbemötande samt muntliga och skriftliga färdigheter i svenska, norska och/eller danska samt engelska. 

 • Kunna arbeta i en mångkulturell miljö och ha erfarenhet av att samarbeta mellan olika team. 

Belöningar och förmåner

 • Grundlön 
 • Prestationsbaserad rörlig lön 

 • Sjukvårdsförsäkring 

 • Livförsäkring

 • Reseförsäkring

   

Är du redo att ansöka? 

Skicka ditt CV tillsammans med en kort presentation av dig själv, den befattning du söker och varför du tror att du och retailsolutions skulle bli det perfekta teamet! 

Vi ser fram emot att höra från dig! 

Endast direkta sökande, inga rekryteringsbolag.