Måns Nilback

General Manager / retailsolutions Sverige

Måns Nilback är General Manager för vårt kontor i Sverige och Nordenchef med ansvar för hela verksamheten i Norden, inklusive försäljning, projekt, GTM-strategi och HR-styrning. Han har mer än 15 års erfarenhet av SAP, varav mer än tio år inom SAP Retail.

Under de senaste sju åren har han arbetat som fristående konsult med fokus uteslutande på SAP Retail-projekt. Måns Nilback har en civilingenjörsexamen i Indistriell Ekonomi från Linköpings Universitet. Han tillbringade två terminer av sina studier som utbytesstudent vid Technische Universität Berlin.