retailsolutions expanderar till Norden

Stockholm vald som plats för att betjäna den snabbt växande nordiska marknaden

St. Ingbert im Januar 2022.

St. Ingbert, Januari 2022. retailsolutions AG, en av de ledande SAP-partnerbolagen för detaljhandel i Europa, öppnar kontor i Stockholm i januari 2022. Företaget har redan genomfört framgångsrika kundprojekt och engagemang i Norge, Danmark, Sverige och Finland sedan 2015. Den nordiska marknaden har bidragit avsevärt till retailsolutions tillväxt. Med det nya kontoret ser företaget en möjlighet till ytterligare tillväxt i Norden och en möjlighet att betjäna både befintliga och nya detaljhandelskunder. "Med en närvaro i Norden kommer vi att kunna arbeta ännu närmare våra kunder och erbjuda hjälp med implementeringar, tjänster och applikationssupport på de lokala språken. Vår avsikt är att inte bara tillhandahålla konsulttjänster utan också att framöver bli certifierade som SAP Value Added Reseller och Partner Centre of Expertise (PCOE)", säger Michael Niestroy, retailsolutions Managing Partner för Storbritannien och Norden, och tillägger: "Responsen från alla våra befintliga kunder har varit mycket positiv, liksom från SAP som välkomnar idén om att ha ett internationellt erfaret konsultbolag som specialiserar sig på SAP Retail i det lokala ekosystemet av partners.". Filialen leds av Måns Nilback som Nordenchef. Han kommer från Sapliment och har arbetat som konsult och lösningsarkitekt inom SAP Retail i Norden sedan 2006. Företaget, som även har kontor i Schweiz, Österrike, Tyskland och Storbritannien, erbjuder lösningar längs hela värdekedjan baserade på den egna förkonfigurerade SAP-lösningen RapidRetail samt kompletterande produkter baserade på SAP-teknik som kan utnyttjas av detaljister av alla storlekar.

 

Presskontakt:

retailsolutions AG Sweden AB
Skogsviksvägen 34
182 39 Danderyd
Måns Nilback – Head of Nordics
mans.nilback@retailsolutions.uk

www.retailsolutions.ch

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit:
Borgmeier Public Relations
Am Saatmoor 2
28865 Lilienthal
Lena Koithan - Silvia Renz
Tel.: 04298-4683-27 /-16
koithan@borgmeier.de I renz@borgmeier.de

Om retailsolutions AG

retailsolutions AG är ett av de ledande konsultföretagen inom detaljhandeln för SAP-lösningar i Europa. Från platser i Schweiz, Tyskland, Österrike, Storbritannien och sverige hjälper mer än 250 konsulter detaljhandelsföretag i hela Europa. Portföljen innehåller lösningar för hela värdekedjan. Företaget har sin omfattande expertis inte minst tack vare sitt nära samarbete med programvarutillverkaren SAP, som det avknoppades från genom en avknoppning 2005