Framgångsrik go-live på Bergendahls: SAP POSDM till SAP POSDTA-migrering

 • Bergendahls Food är ett svenskt familjeföretag med fokus på att leverera omtyckt mat på den svenska livsmedelsmarknaden

 • Företaget bedriver både grossisthandel och butikskedjorna City Gross och Hyllinge Cash

 • 3 600 anställda

 • 11,5 miljarder kronor i omsättning

Ytterligare information: www.bergendahls.se

Success Story

Successful go live at Bergendahls: SAP POSDM to SAP POSDTA migration

Bergendahls införde SAP Retail 2003. Eftersom lösningen endast var inriktad på grossistverksamheten (med ett tillägg för detaljhandel) kunde Bergendahls inte fullt ut utnyttja alla fördelar med SAP Retail. Några av de viktiga detaljhandelsprocesserna, t.ex. kampanjplanering, utfördes utanför SAP. 

 • Kundanpassad kod med inverkan på flera system 

 • Masterdatakvalitet 

 • Inaktiverade SAP-standardkontroller 

Migrering från SAP POSDM till SAP POSDTA 

Bergendahls har migrerat sin SAP POSDM-lösning till SAP POSDTA, vilket gör det möjligt för dem att utnyttja ytterligare SAP CAR-baserade tillämpningar. 

 

Lösning:

 • Migrering till standardlösning SAP POSDTA 

 • Ersatt anpassad kod med standardfunktionalitet 

 • Alla standardkontroller aktiverades 

 • Fokusering på att korrigera masterdata i stället för att kringgå kontrollerna 

 • Övervakning av POS Workbench som en daglig uppgift 

Fördelar:

 • Korrekta POS-transaktioner i SAP POSDTA 
 • Minskat manuellt arbete och ökad processeffektivitet genom att använda SAP fullt ut. 
 • SAP CAR-migreringsprojektet lade grunden till att införa det SAP-baserade verktyget RapidRetail Promotion Planning. 
image-4869

Det har varit ett nöje att arbeta med retailsolutions. När man har att göra med POS-data vill man vara säker på att ens partner i projektet kan leverera vad de har lovat. Och vi är mycket nöjda med retailsolutions leverans. Både när det gäller professionalism och teknisk kunskap

Bergendahls

Jimmy Nilsson

projektledare, Bergendahls