Coop Norge: Automatiserad planering och lagerhantering tack vare aktuella lagersaldon

 • Kooperativ förening med 94 lokala kooperativ inom detaljhandels- och grossistverksamhet i Norge 

 • 1,6 miljoner medlemmar, 64 miljarder norska kronor i intäkter 

 • 1 200 butiker med 5 stormarknadskedjor och 4 specialbutikskedjor och nätbutiker. 

 • Produktsortiment: livsmedel, elektronik, byggvaror, sportartiklar, köks- och hushållsartiklar 

 • Företaget äger varumärkena Coop Extra, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked, Coop Obs! Hypermarked, Coop Byggmix, Coop Obs! Bygg och Coop Extra bygg 

Ytterligare information: www.coop.no

Success Story

Coop Norge: Automated planning and inventory management thanks to perpetual inventory

På Coop Norge inventerades endast lagren fullt ut i slutet av året, som en del av den årliga inventeringen.  Den följande bristen på insyn i lagersaldona för de flesta produkter hindrade en fullständig användning av SAP F&R och endast 25% av försäljningen hanterades på ett reationellt sätt med detta verktyg. 

 • Komplex arkitektur med kassasystemet som primärt system och SAP ERP Central Component (ECC) som sekundärt system 
 • Nästan alla varurörelser hanterades av kassasystemet 
 • Dålig användarupplevelse: flera program med många klick 
 • Inkonsekvent app design 

SAP Forecast & Replenishment

Helautomatiserad prognosticering och butikspåfyllning med SAP F&R har ökat till mer än 70% av det totala produktsortimentet och fortsätter att växa. 

Lösning

 • En uppsättning PDA- och skrivbordsprogram:  Godsmottagning, returer, butiksomlagringar, rullande inventering och avvikelseinventering 
 •  Applikationer för ad hoc- och årsinventering 
 •  Chefsgranskning, omräkning och godkännandeprocess för årlig inventering. 

Fördelar

 • Återställning till SAP:s Best Practice med ECC som primärt system och utnyttjande av nya och befintliga SAP-tekniker 
 • Förbättrad användarupplevelse med färre klick, relevant information, asynkron behandling och optimal koll på lagersaldon 
 • Konsekvent och enhetlig appdesign och -funktionalitet 
 • Ökad nyttjande av SAP F&R med bättre koll på lagersaldon 
image-5824

Butiksapparna som vi tog fram tillsammans med Retailsolutions togs emot så bra att butikschefer och franchisetagare faktiskt har ringt mig för att berätta hur nöjda de är med dem och hur mycket enklare det gör deras liv. Vanligtvis är de lite svårare att tillfredsställa

Coop Norge

Stein Johnsen,

projektledare , Coop Norge

image-5634

Tack vare Neptune-baserade butiksappar från retailsolutions har vi kraftigt förenklat lagerhanteringen, ökat den automatiska påfyllningen med SAP F&R och minskat kostnaderna. Butikerna har nu ökad tillgänglighet, minskat svinn och mer tid för att hjälpa kunderna

Coop Norge

Eirik Borge

programchef, Coop Norge SA

image-4793

Det var ett nöje att arbeta med retailsolutions och jag skulle vilja ha dem med i mitt team i alla framtida uppdrag." 

Sigurd Skyum, projektledare, SAP CAR & OAA 

Coop Norge

Sigurd Skyum

projektledarer SAP CAR & OAA

image-4795

Implementeringen av SAP CAR OAA och Inventory Visibility var ett av de mest framgångsrika SAP-projekten som Coop har genomfört, med fördelar från dag 1 och som hjälper Coop att uppnå våra mål inom Omnichannel Retailing.

Coop Norge

Eirik Borge,

Program Manager Optimal Bestilling, Coop Norge