Axfood: Effektiv användning av POS-information hos Axfood

 • Axfood är Sveriges näst största aktör på den svenska livsmedelsmarknaden

 • Vision: Att vara ledande inom god och hållbar mat

 • 300 koncernägda butiker, handelspartner för ytterligare cirka 900 butiker i Sverige.

 • Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 % av aktiernaAxfood hade ett rörelseresultat på 226,42 miljoner euro under 2019

 

Ytterligare information: www.axfood.com

 

Success Story

Axfood: Effective use of POS information at Axfood

Tidigare laddades försäljningsdata från det befintliga kassasystemet direkt från ett middleware till ett internt datalager. Nu, med genomförandet av SAP CAR, kan Axfood använda all POS-information.

 • Skapande av en central revisionspunkt för att samla in alla Axfoods försäljningsdata.

 • Möjliggöra framtida genomförandefaser av SAP-produkter (SAP PMR, SAP UDF).

 • Lagring av data som laddats in i datalagret med extra granskningsfunktionalitet i SAP CAR.

 • Säkerställa en daglig och korrekt avstämning av den totala försäljningen mellan POS och POSDTA.

Lösning

 • Implementation av SAP CAR POSDTA inkommande data
 • Implementation av SAP CAR POSDTA utgående data till legacy-system och rapportverktyg
 • Implementation av SAP PI integration

Fördelar

 • Central revisionspunkt

 • All försäljningsdata för Axfood på ett ställe

 • Bearbetning av transaktioner och utgående data i nära realtid

 • Färre kontaktpunkter för dataöverföring

 • Möjliggör ytterligare integrering av SAP-applikationer

image-5126

Med CAR på plats har Axfood lagt grunden för nästa generations plattform för att påskynda datadrivna beslut och processoptimering. 

Retailsolutions har varit en nära rådgivare och implementeringspartner, som tillhandahållit produktexpertis, relevant branscherfarenhet och tagit stort ansvar för att förverkliga investeringens affärspotential.

Axfood

Cecilia Landsberger,

programchef på Axfood