NorgesGruppen implementerar SAP CAR 4.0 för att optimera försäljningstransaktioner

 • Norges största återförsäljare av produkter av finaste kvalitet 
 • NorgesGruppen finns i 88% av alla norska kommuner med 1 850 livsmedelsbutiker och 900 närbutiker 
 • Kunder i hela Norge som köper främst gröna produkter 
 • NorgesGruppen erbjuder arbetstillfällen för 40 000 anställda med 70 olika nationaliteter 
 • Företaget består av 1 000 oberoende handlare och cirka 1 200 affärspartners 

Ytterligare information: www.norgesgruppen.no

Success Story

NorgesGruppen implements SAP CAR 4.0 to optimise sales transactions

Huvudmålet med projektet var att effektivisera hanteringen av POS-transaktioner och alla andra försäljningstransaktioner samt att bygga en plattform för framtiden. Utmaningen i detta projekt bestod i att minska och samtidigt rationalisera NorgesGruppens komplexa infrastruktur i butiksnätet. 

 • Rationalisering och minskning av komplexiteten i IT-infrastrukturen 
 • Utrullning till 1 800 filialer samt online-kanalen 
 • Kort projekttid, genomförande på endast 6 månader 

Lösning

 • Implementering av SAP CAR 4.0 baserat på SAP HANA 

 • Effektivisering av IT-infrastrukturen 

   

Fördelar

 • Förminskad komplexitet 

 • Fundament med försäljningdata ner på transaktionsnivå som kan användas för analys och samarbete 

 • Utgångspunkt för att stödja andra initiativ i framtiden 

image-5320

CAR-implementeringen var ett av de mest framgångsrika projekten vi genomförde under 2019. Samarbetet med retailsolutions var utmärkt

NorgesGruppen

Gunnar Gunnarsson,

lösningsarkitekt , NorgesGruppen