Genomförande av Promotion Planning möjliggör ökad effektivitet och minskad komplexitet

 • Axfood är Sveriges näst största aktör på den svenska livsmedelsmarknaden 

 • Vision: Att vara ledande inom god och hållbar mat 

 • 310 koncernägda butiker och ca. 600 samarbetande franchisebutiker 

 • Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 % av aktierna. 

 • Axfood hade ett rörelseresultat på 2 510 MSEK under 2020 

Ytterligare information www.axfood.com

Success Story

Implementation of Promotion Planning enables greater efficiencies and reduced complexities

Axfood ville eliminera behovet av olika applikationer på olika plattformar för att hantera kampanjer, kunderbjudanden och leverantörsbidrag under hela kampanjens livscykel. 

 • Migrera över SAP PMR till CAR-plattformen, och samtidigt behålla gamla PMR för pågående kampanjer och skapa kampanjer för 2021 i det nya systemet 

 • Behålla samma funktionalitet - KPV kvarstår i Fiori, och hanteringen av erbjudanden och leverantörsbidrag kvarstår i SAP NetWeaver Business Client (NWBC). 

 • Integration av PMR mot andra system med bibehållen funktionalitet för de tillämpningar som finns kvar på sina tidigare plattformar. 

 • Använda standardfunktionalitet och ta bort beroenden av befintliga anpassningar och identifiera möjligheter att förbättra användarupplevelsen och robusthet. 

Lösning

 • SAP PMR on CAR, med kampanjplanering, kunderbjudande och hantering av leverantörsbidrag med tillägg för att underlätta förvaltningen av leverantörsbidragen 
 • Förenklad integration av masterdata, med hjälp av standardfunktioner i CAR-plattformen 

 • Avlägsnande av anpassningar där det var möjligt att förenkla lösningen och använda standardfunktionalitet 

Fördelar

 • En stabil grund för framtida utmaningar 

 • Automatiserad överföring av kunderbjudanden från PMR till ERP gjorde det möjligt att ta bort manuella steg för att effektivisera integrationer och processer 

 • Mindre komplicerad process för hantering av kampanjer från början till slut genom automatisering av så många processteg som möjligt 

 • En enda plattform för att planera och hantera kampanjer, vilket eliminerar behovet av att använda olika applikationer på olika plattformar för att hantera processstegen i kampanjens livscykel 

 • En mer integrerad, kontrollerad och därmed strömlinjeformad lösning för att hantera kampanjer intuitivt från planering till genomförande, vilket minskar risken för fel och efterföljande omarbetning 

image-6934

Att genomföra migreringen från det klassiska PMR till det nya PMR på CAR har avsevärt förbättrat lösningen för vår kampanjverksamhet, vilket har gett oss en framtidssäker plattform som möjliggör framtida strategiska initiativ. Genom ett starkt samarbete med Axfood-teamen kunde retailsolutions utmana våra befintliga anpassningar, dubbelarbete och komplexitet och leverera en mycket enklare, effektivare och tidsbesparande lösning, i tid och inom budget.  

Den relation vi har byggt upp med retailsolutions och den expertis som de tillhandahåller har varit avgörande för detta lyckade projekt och förhoppningsvis många fler projekt framöver.  

Axfood

Dick Due Pedersen,

avdelningschef Pris & Sortiment på Axfood IT

image-6922

retailsolutions tog sig verkligen tid att förstå affärsprocessen, vilket innebär att de kunde  föreslå förändringar i systemet som skulle göra själva affärsprocessen effektivare. 

Jag tror att det var en viktig del av detta framgångsrika genomförande. 

Axfood

Jenny Ekholm,

specialist på detaljhandelsprocesser

image-6928

Genoma tt uppgradera PMR till CAR-plattformen får vi en framtidssäkrad lösning att bygga vidare på. retailsolutions levererade som vanligt ett väl genomfört projekt och hjälpte oss med en lösning som fungerade dag ett.

Axfood

Nina Krantz,

affärsprocessägare

image-6940

Det lönade sig verkligen att ägna en hel del tid åt workshops. Vi har fått en bra lösning som inte bara sparar tid för verksamheten utan också leder till färre fel, vilket i sin tur innebär mindre jobb för alla, större förtroende för lösningen och därför nöjdare slutanvändare. 

Det finns många faktorer som förklarar varför det här projektet blev så framgångsrikt, men samarbetet mellan retailsolutions och Axfoods affärsverksamhet och intern-IT var definitivt en nyckelfaktor. 

Vi valde en "big bang"-driftsättning, vilket inte är Axfoods vanliga sätt att göra saker och ting, men vilken anmärkningsvärd start vi fick! 

En fantastisk planering och ett bra lagarbete ledde till en smidig övergång till daglig drift, och gjorde att teamet för go live-support inte hade någonting att göra! 

Axfood

Ine Seidel,

Applikationsspecialist SAP PMR, KPV

image-6916

Retailsolutions hade ett fantastiskt team, från arkitekter till projektledare, affärsanalytiker och utvecklare. De kan inte bara de lösningar som de arbetar med väldigt väl. Det är förståelsen av branschen och dess affärsprocesser som är avgörande när man utformar nya lösningar. 

PMR-projektet var ett verkligt nöje att delta i.  

Axfood

Ine Seidel,

Applikationsspecialist SAP PMR, KPV